;

Dr.Ömer Faruk PETEK

Danışman

Eğitim

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Lisans - Galatasaray Üniversitesi, Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans - İstanbul Üniversitesi, Özel Hukuk Doktora

Diller

İngilizce, Almanca

Yayınlar

Ömer Faruk Petek, “Hakem Sözleşmesi Uyarınca Hakemin Hak ve Yükümlülükleri”, Galatasaray Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2015; - Ömer Faruk Petek, “Hakemlerin Sözleşmesel Sorumluluğu”, C. 3, Tahkim Yargılaması İkinci Bölüm, İstanbul, On Iki Levha, 2023